Zespół bolesnego barku

Zespół bolesnego barku
13 listopada 2022 Klaudia Mocha

Zespół bolesnego barku – pod tym pojęciem może kryć się szereg zmian chorobowych w obrębie
stawu barkowego. Przyczyny mogą być różne, a ból jest charakterystyczny do uszkodzenia różnych
części stawu oraz struktur okołostawowych, np. zapalenia przyczepów ścięgnistych, zapalenia kaletki
podbarkowej lub zapalenia mięśnia nadgrzebieniowego. Do uszkodzeń dochodzić może w różny
sposób: źle wykonywane ćwiczenia, gwałtowne ruchy lub sumujące się długotrwałe obciążenia.
Podobnie jak w przypadku łokcia tenisisty niezbędna jest dokładna diagnostyka żeby wykluczyć inne
zjawiska chorobowe i dokładnie określić uszkodzoną strukturę. Fizjoterapia w zespole bolesnego
barku to:

  • Fizykoterapia (laser wysokoenergetyczny, falę uderzeniową, jonoforezę, fonoforezę, krioterapię czy
    zabieg INDIBA Active)
  • Ćwiczenia zwiększające zakres ruchu i rozluźniające
  • Terapia tkanek miękkich
  • Pinoterapia