Renata Kielnar

dr n. o kul. fiz.

Renata Kielnar

Absolwentka Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego. Uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wieloletni wykładowca oraz pracownik naukowy Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownik Pracowni Fizjoterapii Klinicznej w Kardiologii i Chorobach Wewnętrznych UR.

Uczestniczka wielu szkoleń podyplomowych z zakresu terapii manualnej i fizjoterapii w Polsce i za granicą (min. Norwegii, Australia). Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych krajowych i zagranicznych w renomowanych czasopismach oraz wystąpień na konferencjach naukowych. Praktykuje klinicznie od 2004 roku, obecnie zajmuje się terapią czaszkowo-krzyżową (cranio-sacralną), według koncepcji Instytutu Upledgera. Terapia ta obejmuje pracę z ciałem oraz aspekt somatyczno-emocjonalny. Dodatkowo terapią kobiet przygotowujących się do ciąży, w trakcie ciąży oraz po porodzie.

Najważniejsze kursy i staże:

 1. Staż 2-tygodniowy 2011, Gold Coast, Queensland, Griffith Univrsity, Australia,

Kursy

 1. Terapia cranio-sacralna Instytut Upledgera (czaszkowo-krzyżowa) , 2009-2010, Wrocław, Polska
 2. Terapia cranio sacralna (czaszkowo-krzyżowa) Somatoemocjonalne uwalnianie I I II, 2011, Wrocław, Polska
 3. Terapia manulana wg. Koncepcji Kaltenborn/Evjenth (I i II ), 2003 Wrocław, Polska
 4. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenzie A,B,C,D,E, 2009-2010, Wrocław, Polska
 5. Funkcjonalny trening tułowia w łańcuchach otwartych i zamkniętych, 2009, Bergen, Norwegia
 6. Terapia manualna wg. koncepcji Mulligana A,B,C, 2011, Kraków, Polska
 7. Metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich I,II,III,IV,V,VI, 2007-2008, Wrocław, Polska
 8. Cranio facia therapy Crafta I,II,III, 2012-2013, Warszawa, Polska
 9. Ultrasonografia narządu ruchu i sonofeedback dla fizjoterapeutów, 2013, Warszawa, Polska

Najważniejsze publikacje naukowe:

Publikacje w wydawnictwach zagranicznych, ISBN, ISSN

 1. Mika Anna, Oleksy Łukasz, Kielnar Renata.” Exoskeletons – the new technology in rehabilitation”. 2015; 5:e142.
  doi:10.4172/2165-7025.1000e142 Journal of Novel Physiotherapies
  e-ISSN: 2165-7025
 2. Anna Mika, Łukasz Oleksy, Renata Kielnar, Ewa Wodka-Natkaniec, Magdalena Twardowska, Kamil Kamiński, Zbigniew Małek. „Comparison of Two Different Modes of Active Recovery on Muscles Performance after Fatiguing Exercise in Mountain Canoeist and Football Players”. PLOS One 2016:5. doi.org/10.1371/journal.pone.0164216. e-ISSN:1932-6203.
  IF 2.86
 3. Oleksy Łukasz, Mika Anna, Kielnar Renata, Twardowska Magdalena. „Lumbopelvic disorders – local or global dysfunction?”. 2016;S3:e001.
  doi:10.4172/2165-7025.S3-e001 Journal of Novel Physiotherapies.
  e-ISSN:2165-7025
 4. Oleksy Łukasz, Anna Mika, Renata Kielnar, Surface electromiography (Semg) in the assassment and treatment of pelvic floor muscles: the importance of signal normalization and procedurę standardization for interpretation and biofeedback. Journal of Novel Physiotherapies 2017. 7:S4. Doi: 10.4172/2165-7025.1000341
  e- ISSN:2165-7025
 5. Łukasz Oleksy, Dorota Bylina, Anna Mika, Jarosław Sołtan, Renata Kielnar. The relationship between Lumbo-Pelvic-Hip Complex and knee joint dysfinction. Journal of Novel Physiotherapy. 2018,8:e149
  doi:10.4172/2165-7025.1000e149
  e-ISSN:2165-7025
 6. Łukasz Oleksy, Anna Mika, Renata Kielnar, Wojciech Czarny. Hamstring strain injury – testing and occurrence prediction. Journal of General Practice. 2018,6:e121.
  doi: 10.4172/2329-9126.1000e121
  e-ISSN:2329-9126
 7. Lukasz Oleksy, Wojciech Czarny, Wojciech Bajorek, Paweł Król, Anna Mika, Renata Kielnar. The evaluation of shoulder muscle fatigue in valleyball players. Journal of Novel Physiotherapy 2018,8:2.
  doi: 10.4172/2165-7025.1000388
  e-ISSN:2165-7025
 8. Łukasz Oleksy, Anna Mika, Renata Kielnar, Błażej Pruszczyński: Are Low-Demand Tasks Appropriate for Comprehensive Movement Pattern Evaluation and Injury Risk Prediction? Journal of Novel Physiotherapies. 2018. Vol 8, iss. 5, e 153
  ISSN: 2165-7025
  DOI: 10.4172/2165-7025.1000e153
 9. Łukasz Oleksy, Anna Mika, Renata Kielnar, Joanna Grzegorczyk, Anna Marchewka, Artur Marchewka.
  The influence of pelvis reposition exercises on pelvic floor muscles asymmetry. A randomized prospective study. Medicicne 2019. 98:2
  doi: 10.1097/MD.0000000000013988
  IF 2.028
 10. Woźniacka R, Oleksy Ł, Jankowicz-Szymańska A, Mika A, Kielnar R, Stolarczyk A. The association between high-arched feet, plantar pressure distribution and body posture in young women. Sci Rep. 2019;9(1):17187. Published 2019 Nov 20. doi:10.1038/s41598-019-53459-w
  IF 4.011
 11. Oleksy L, Mika A, Jarzemski I, Luszczki E, Kuchciak M, SZymczyk D. Low Energy Availability-A Missing Piece in Injury Risk Screening: Female Athlete Triad (Triad)/Relative Energy Deficiency in Sport (Red-S). Journal of General Practice (Los Angel); 2019; 7:1000e124. doi:10.4172/2329-9126.1000e124
 12. Oleksy Ł, Wojciechowska M, Mika A, Antos E, Bylina D, Kielnar R, Pruszczyński B, Stolarczyk A. Normative values for Glazer Protocol in the evaluation of pelvic floor muscle bioelectrical activity. Medicine (Baltimore). 2020 Jan;99(5):e19060. doi: 10.1097/MD.0000000000019060. PMID: 32000454.
  IF 1.870
 13. Rojek A, Mika A, Oleksy Ł, Stolarczyk A, Kielnar R. Effects of Exoskeleton Gait Training on Balance, Load Distribution, and Functional Status in Stroke: A Randomized Controlled Trial. Front Neurol. 2020;10:1344. Published 2020 Jan 15. doi:10.3389/fneur.2019.01344
  IF 2.635