Agnieszka Drąg

mgr

Agnieszka Drąg

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Logopedia i Pragmatyka Komunikacyjna oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Neurologopedia. Prowadzę konsultacje logopedyczne, badania i terapię logopedyczną. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Najważniejsze kursy i szkolenia:

 • APD – Zburzenia Przetwarzania Słuchowego;
 • Stymulacja traktu ustno – twarzowego;
 • Praca z mutyzmem wybiórczym;
 • Uszkodzenia narządu słuchu – diagnoza i terapia;
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu (kurs III stopniowy);
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci;
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno – motorycznym;
 • Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeo oralnych u noworodków i niemowląt;
 • CAPD – terapia zaburzeo centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży;
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji;
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania;
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej;
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.